Ce presupune o inițiativă cetățenească europeană?

Această procedură le oferă cetățenilor statelor membre posibilitatea de a participa la procedura legislativă întreprinsă de către Comisia Europeană. Aceștia pot veni cu propuneri care să susțină activitatea executivului european (înaintarea unor modificări legislative), cu condiția ca domeniile vizate să se afle sub competența exclusivă a Comisiei. Cu alte cuvinte, acest organism să fie îndreptățit din punct de vedere legal să propună proiecte legislative, în mod unilateral, în domeniile vizate, cum ar fi mediul, agricultura, energia, transportul sau comerțul.

O astfel de inițiativă le oferă cetățenilor din diferite state membre să conlucreze în vederea soluționării unei probleme care îi interesează, scopul finit fiind acela de a influența procesul de elaborare a cadrului legislativ al UE.

Pentru ca o inițiativă cetățenească să fie lansată și să intre în atenția Comisiei Europene, este necesar ca 7 cetățeni europeni, care trăiesc în cel puțin 7 state membre diferite și care dețin vârsta legitimă pentru a vota. În cazul în care inițiativa cetățenească strânge 1 milion de semnături, atingând pragurile minime în cel puțin 7 țări, Comisia trebuie sa hotărască daca va lua sau nu măsuri care să răspundă nevoilor cetățenilor.

Toți cetățenii statelor membre care dețin vârsta legală pentru a vota (18 ani, respectiv 16, în cazul cetățenilor austrieci), se pot implica în susținerea unei inițiative cetățenești.

În acest sens, doritorii trebuie să completeze un formular special de declarație de susținere pus la dispoziție de către organizatori, pe hârtie sau online.

Ce se întâmplă după ce au fost strânse un milion de semnături?

Comisia examinează cu atenție inițiativă cetățenească. Pe durata a trei luni de zile de la momentul primirii inițiativei au loc următoarele etape:

• reprezentanți ai Comisiei se întâlnesc cu autorii inițiativei cetățenești pentru a discuta pe larg argumentele și propunerile aferente acesteia;
• organizatorii au posibilitatea de a-și face cunoscută inițiativa în fața Parlamentului European prin intermediul unei audieri publice;
• Comisia va adopta o poziție oficială vizavi de inițiativa cetățenească, oferind argumente pro sau contra ca răspuns la inițiativa cetățenească avută în vedere.

O inițiativă cetățenească oferă publicului posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere și de a interveni activ în demersurile legislative comunitare. Cu toate acestea, Comisia nu are obligația de a propune proiecte normative pe baza unei inițiative.

UE: INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ EUROPEANĂ

La nivelul Uniunii Europene, iniţiativa civică a fost introdusă prin Tratatul de la Lisabona din 2007, intrat în vigoare în 2009 şi a devenit exercitabilă după adoptarea Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16.02.2011 privind iniţiativa cetăţenească.

Inițiativa cetățenească europeană este o modalitate unică și inovatoare prin care cetățenii pot modela Europa solicitându-i Comisiei Europene să formuleze o propunere legislativă. Odată ce o inițiativă a obținut 1 milion de semnături, Comisia decide ce măsuri trebuie luate.

INIȚIATIVE DESCHISE

IA INIȚIATIVA!

ROMÂNIA: INIȚIATIVA CIVICĂ

Iniţiativa civică există în dreptul public român de la 8 decembrie 1991. Iniţiativa civică reuşită, potrivit legii române, declanşează procedura de legiferare parlamentară.

Introducerea iniţiativei cetăţeneşti a reprezentat una din marile inovaţii ale Constituţiei României din 1991, amendată în 2003, comparativ cu textele constituţionale anterioare, inclusiv cele democratice şi moderne din anii 1866 şi 1923. Astfel, art. 74 alin. (1) şi (2) dispun că (1) Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative. (2) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea.

De asemenea, din art. 150 putem afla că (1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot. (2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative..

mai mult