Viitorul Uniunii Europene rezidă în acuratețea politicilor implementate la nivel comunitar dar, mai ales, în deschiderea instituțiilor UE vizavi de cetățenii europeni.

Prin intermediul consultărilor publice online, Comisia Europeană vă oferă posibilitatea de vă exprima opinia cu privire la domeniul de aplicare, prioritățile și valoarea adăugată a acțiunilor UE, care pot avea atât un caracter inovativ, cât și unul care își propune să reglementeze, respectiv să îmbunătățească o politică deja existentă.

Consultările publice sunt o mostră a transparenței, a eficienței și a eficacității reglementărilor la care aderă Comisia. Aceasta poate propune o astfel de procedură atât în momentul în care publicului îi este prezentat un proiect legislativ nou, dar și de-a lungul întregului proces decizional.

Consultarea îmbunătățește și reduce costurile de executare a legilor atât pentru guverne, Uniunea Europeană, sau, cum este în cazul de față, pentru cetățenii asupra cărora se răsfrâng acele norme care sunt în cele din urmă adoptate.

UE: CONSULTĂRI PUBLICE

Consultările publice permit Comisiei Europene să afle opinia TA, a NOASTRĂ, a TUTUROR, cu privire la domeniul de aplicare, prioritățile și valoarea adăugată a acțiunilor UE în contextul noilor inițiative sau al evaluărilor politicilor și normelor existente. Află care sunt consultările în curs și participă.

CONSULTĂRI ÎN CURS

Participă la decizia publică

ROMÂNIA: CONSULTĂRI PUBLICE

Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social are ca obiectiv dezvoltarea unor mecanisme eficiente pentru garantarea unei guvernări deschise, participative și responsabile prin promovarea transparenţei şi a dialogului constant cu cetățenii.

Având în vedere că instrumentele prin care cetățenii pot lua parte în mod direct la decizii nu sunt suficient de cunoscute, MCPDS realizează, prin colectarea manuală a proiectelor de acte normative aflate în consultare publică un buletin informativ numit „E-Consultare”, diseminat către câteva mii de organizații și persoane interesate.

În cursul anului 2017 a fost dezvoltată platforma consultare.gov.ro, prin care orice cetățean sau organizație civică poate contribui cu sugestii și opinii asupra actelor normative aflate în consultare publică.

Participă la Consultare