Competențe pentru o cultură a democrației

Consiliul Europei dezvoltă un nou model teoretic al valorilor, atitudinilor, abilităţilor, cunoştinţelor şi înţelegerii necesare pentru cetăţenia democratică şi competenţa interculturală.
Modelul propune existenţa a 20 de componente distincte care trebuie să fie dobândite de elevi/cursanţi. Aceste componente sunt după cum urmează:

Valori

1. Valorizarea altor fiinţe umane, a demnităţii umane şi a drepturilor omului
2. Valorizarea diversităţii culturale şi a alterităţii culturale
3. Valorizarea democraţie, justiţiei, dreptăţii, egalităţii şi statului de drept

Atitudini

4. Deschidere spre alteritate culturală şi alte credinţe, viziuni asupra lumii şi practici
5. Respect pentru alte persoane, credinţe, viziuni asupra lumii şi practici
6. Spirit civic
7. Responsabilitate
8. Auto-eficienţă
9. Toleranţa la ambiguitate

Abilităţi

10. Abilităţi de învăţare autonomă
11. Abilităţi de gândire critică şi analitică
12. Abilităţi de ascultare şi observare
13. Empatie
14. Flexibilitate şi adaptabilitate
15. Abilităţi lingvistice, comunicative şi plurilingve
16. Abilităţi de cooperare
17. Abilităţi de rezolvare a conflictelor

Cunoştinţe şi înţelegere critică

18. Cunoştinţe şi înţelegere critică referitoare la sine
19. Cunoştinţe şi înţelegere critică referitoare la limbă şi comunicare
20. Cunoştinţe şi înţelegere critică referitoare la lume (incluzând politică, legislaţie, drepturile omului, cultură, culturi, religii, istorie, mass-media, economie, mediul înconjurător şi sustenabilitate)

Citește mai mult >>