Toate persoanele care dețin cetățenia unei țări din Uniunea Europeană sunt, drept urmare, cetățeni UE. Cetățenia europeană o completează pe cea națională și aduce cu sine câteva drepturi adiționale, a căror însemnătate este semnificativă.

Unul dintre aceste drepturi, stipulat în Articolul 20 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este următorul: cetățenii europeni au dreptul de a alege și de a fi aleși în Parlamentul European, precum și la alegerile locale în statul membru unde își au reședința, în aceleași condiții ca și resortisanții acestui stat.

Votul este instrumentul prin care o societate democratică se face auzită, fiind una dintre cele mai fezabile modalități prin care cetățenii europeni pot participa în mod activ la bunăstarea propriei țări și, implicit, la consolidarea continuă a Uniunii Europene.
Votul este atât un drept, cât și o datorie. Este vorba despre o responsabilitate civică pe care fiecare dintre noi ar trebui să și-o asume. Alegând să votezi, alegi, în mod indirect, să-ți exprimi propriile opinii în materie de guvernanță, care, ulterior, vor genera schimbarea înspre mai bine.

Votul tău contează, deoarece acesta transmite un anumit mesaj. Acesta este garantul drepturilor tale de cetățean liber. Prin el, fiecare dintre noi își poate face auzită vocea.

Un aspect important al participării la vot are legătură cu gradul de implicare al tinerilor. Cu cât mai multe generații tinere merg la urne, cu atât mai mult cei aleși vor lua la cunoștință faptul că noile generații sunt interesate de modul în care mecanismul de guvernare, atât cel național cât și cel european, funcționează. Votul lor, al vostru, transmite următorul mesaj:

Suntem tineri și ne pasă de viitorul nostru și bunăstarea celor care ne-au format. Dorim să fim ascultați și nu ne este teamă să vă amintim când greșiți!

 

ABC Alegeri

Alegeri europene

1. CADRUL JURIDIC GENERAL: Legea nr. 33/2007, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
2. SISTEM ELECTORAL: Reprezentare proporţională.
3. TIP DE SCRUTIN: Scrutin de listă şi pe bază de candidaturi independente.
4. DURATA MANDATULUI: Mandatul membrilor din România în Parlamentul European este de 5 ani.

Alegeri prezidentiale

1. CADRUL JURIDIC GENERAL: Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. SISTEM ELECTORAL: Majoritar – majoritate absolută.
3. TIP DE SCRUTIN: Scrutin uninominal, în unul sau în două tururi.
4. DURATA MANDATULUI: Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani.

Alegeri parlamentare

1. CADRUL JURIDIC GENERAL: Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.
2. SISTEM ELECTORAL: Reprezentare proporţională. Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 73.000 de locuitori, iar pentru alegerea Senatului este de un senator la 168.000 de locuitori.
3. TIP DE SCRUTIN: scrutin de listă şi pe bază de candidaturi independente.
4. DURATA MANDATULUI: Mandatul membrilor din Parlamentul României este de 4 ani.

Alegeri locale

1. CADRUL JURIDIC GENERAL: Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Prevederile legii privitoare la consiliile locale şi la primari, precum şi cele privitoare la circumscripţiile electorale comunale, orăşeneşti, municipale şi de sector al municipiului Bucureşti se aplică în mod corespunzător şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi primarului general al municipiului Bucureşti, precum şi circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti, dacă nu se dispune altfel.
2. SISTEM ELECTORAL: Majoritar – majoritate relativă.
3. TIP DE SCRUTIN: Pentru alegerea primarilor – scrutin uninominal, într-un singur tur; pentru alegerea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene – scrutin de listă şi candidaturi independente; preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii se aleg prin vot indirect, de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale.
4. DURATA MANDATULUI: Mandatul primarilor, consilierilor judeţeni, consilierilor locali şi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti este de 4 ani.

Referendum

1. CADRUL JURIDIC GENERAL: Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare.

1.1) Referendumul naţional constituie forma şi mijlocul de consultare directă şi de exprimare a voinţei suverane a poporului român cu privire la:
a) revizuirea Constituţiei;
b) demiterea Preşedintelui României;
c) probleme de interes naţional.

■ Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.
■ Rezultatul referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale permanente.
■ Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin «DA» sau «NU» asupra problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

1.2) Referendumul local constituie forma şi mijlocul de consultare a locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială sau dintr-o subdiviziune a acesteia asupra unor probleme de interes local deosebit.
■ Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.
■ Rezultatul referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale permanente.
■ Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin «DA» sau «NU» asupra problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

Află totul despre organizarea alegerilor pe site-ul pentru tineri al Autorității Electorale Permanente.

PRIMUL VOT

CALENDAR

 
 

ALEGERI EUROPENE 2019

În data de 26 mai 2019, cetățenii români cu drept de vot își aleg reprezentanții în Parlamentul European. Tu ce vei face?

De data asta, votez!

 
 

ALEGERI pentru PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 2019

În data de 24 noiembrie 2019, cetățenii români cu drept de vot își aleg Președintele.

 
 

ALEGERI AUTORITĂȚI LOCALE 2020

În data de 7 iunie 2020, cetățenii români aleg reprezentanții în consilii județene, consilii locale și primarii.

 
 

ALEGERI pentru PARLAMENTUL ROMÂNIEI 2020

În data de 29 noiembrie 2020, cetățenii români cu drept de vot își aleg reprezentanții în Parlamentul României.

 
 

REFERENDUM PENTRU FAMILIE 2018

În zilele de 6-7 octombrie 2018, cetățenii români cu drept de vot își exprimă poziția față de propunerea de revizuire a Constituției.