Educația are un rol dinamic în optimizarea modului în care funcționează societățile contemporane.

Eforturile realizate la nivelul Uniunii Europene, ce însoțesc îmbunătățirea acestui sector, dincolo de scopul lor economic, ce are în vedere consolidarea calității pregătirii profesionale (care, pe termen lung, va contribui la o piață a muncii funcțională și, implicit, la o viață economică prosperă), își propun un obiectiv mai amplu. O societate democratică are nevoie de un electorat bine educat, capabil să înțeleagă provocările contemporane și să participe activ la gestionarea acestora. În consecință, asumarea unor angajamente civice și sociale de către cetățeni se află în strânsă legătură cu background-ul lor educațional.

Pornind de la înțelegerea acestor aspecte, necesitatea proliferării și consolidării conceptului de cetățenie activă, prin intermediul unui mecanism coordonat în domeniul educațional, la nivelul întregii Uniunii Europene, devine un imperativ.

Integrarea și utilizarea mijloacelor de comunicare digitală (Internetul, rețelele sociale, website-urile, telefoanele mobile), specifice societății actuale, în cadrul metodologiei pentru educație în rândul tinerilor, sunt esențiale pentru formarea unor cetățeni responsabili, orientați spre asigurarea bunăstării civice în ansamblu.

În definitiv, este vorba despre consolidarea conceptului de cetățenie participativă în interiorul mediului educațional, prin utilizarea inteligentă a mijloacelor digitale la care tinerii din statele membre ale Uniunii Europene au acces în mod constant.

Eu ȘI UE

Dacă sunteți cetățeni ai unei țări din UE, sunteți și cetățeni europeni. Dar ce înseamnă acest lucru în practică? Ce a făcut Uniunea Europeană pentru noi?

Învață despre UE prin exerciții la clasă sau acasă. ”Click” pe fiecare capitol.
@Comisia Europeană, 2017

ExercIțiu de simulare a PARLAMENTULUI EUROPEAN

Carta educației pentru democrație și drepturile omului

Carta Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului
© Consiliul Europei, august 2012

În 2010, toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei au adoptat această Cartă, recunoscând importanța educației în spiritul valorilor comune

  • drepturile omului
  • democrația
  • statul de drept

Competențe pentru o cultură democratică

Consiliul Europei dezvoltă un cadru de referință al competențelor pentru cultura democratică, care trebuie adaptat pentru utilizarea în școlile primare și secundare și în instituțiile de învățământ superior și de formare profesională din întreaga Europă, precum și programe curriculare și programe de predare naționale.

Volumul 1 Context, concepte și model (EN)
Volumul 2 Descriptori (EN)
Volumul 3 Ghid pentru implementare (EN)

COMISIA EUROPEANA: Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind promovarea valorilor comune, a educației incluzive și a dimensiunii europene a predării

Bruxelles, 17.01.2018

Democrația noastră nu poate funcționa decât dacă este legitimă în ochii cetățenilor pe care îi servește, atât la nivel național, cât și pentru Uniune în ansamblu. Există semne îngrijorătoare că cunoașterea necesară a valorilor noastre comune și a rolului democrației naționale și europene nu este suficient de încorporată. De aici vine riscul erodării valorilor și al dezbinării societăților noastre atât în statele membre, cât și la nivelul UE. Promovarea acestor valori comune, încorporată în articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, este vitală pentru consolidarea democrațiilor naționale și consolidarea Uniunii.”

CITEȘTE DOCUMENTUL

 

PLUSUL DIN ERASMUS+

Erasmus+ este programul prin care UE sprijină educația, formarea, tineretul și sportul în Europa. Dispune de un buget de 14,7 miliarde EUR, bani cu ajutorul cărora peste 4 milioane de europeni vor putea câștiga experiență și avea acces la studii, formare și voluntariat în străinătate.